Martina Hlaváčová
diplomant: martina hlaváčová
vedoucí práce: ing. arch. jindřich synek

české vysoké učení technické v praze
fakulta stavební
2006